HISTORIE OG LANGE TRADISJONER
 


Lange tradisjoner innen tømmerbygging

I århundrer har skogen og bygningstømmeret hatt en viktig rolle for den finske byggekulturen og livsstilen. Steget fra en håndbygget hytte til nåværende Kontio tømmerhus og -hytter er stort. Råmaterialet er fortsatt den samme furuen, som har vist seg å være den beste. Det er ingen tilfeldighet at det finnes mange gamle tømmerhus i landet. De har stått i mot stormer i generasjoner, da råmaterialet i stammen er teknisk fungerende og stabilt. Tømmer som bygningsmateriale blir stadig bedre med tiden og kommer til å bevare sin verdi i århundrer.

 

Fra sagbruk til den mest moderne tømmerhusfabrikk

Kontio er nå kjent som den største tømmerhusfabrikanten i verden, og alt startet opp med et mobilt sagbruk. I tillegg til sagbruksvirksomheten begynte man å bygge små hytter. I slutten av 1970 eksporterte Kontio tømmerhytter til blant annet Skandinavia og Sentral-Europa. Kontio har levert mer enn 40 000 tømmerbygninger siden 1970, samtidig som bedriften har gjennomgått en forbløffende forvandling opp gjennom årene.