KONTIO TØMMERHUS - KVALITET, VERDIER & OPPDRAG
 


 

Kontios kvalitet

Kontios kvalitet er basert på naturlige materialer av høy kvalitet, det siste innen design og produksjonsteknikker samt på ekspertise innen trebygging som er tilegnet gjennom utdanning og erfaring. Foruten flere patenter og sertifikater har Kontio blitt tildelt CE-sertifisering, som viser at Kontio-husene oppfyller kravene i den europeiske tekniske godkjenningen ETA-05/0119. Sertifiseringen gjelder i hele Europa og sikrer den høye kvaliteten på Kontios produkter. Sertifiseringen kan også benyttes til finansiering, forsikring og tillatelser som er nødvendige ved byggeprosjekter.
 

Kontios verdier

Kontios virksomhet styres i hovedsak av en sterk kundefokus og en streng kvalitetsfilosofi. Kontios hovedverdier refererer til prinsippene om bedriftsansvar og omsorg for mennesket i egenskap av kunde, partner og arbeidstaker. Ved kjøp av tømmer følger Kontio en innkjøpspolitikk som støtter seg på vern og bevaring av naturen og miljøet.
 

Kontios oppdrag

Kontiotuote Oy benytter det siste innen teknologi og produserer tømmerhus av høy kvalitet for et økologisk og sunt bomiljø. I sin virksomhet oppfyller Kontiotuote Oy sine samfunnsmessige og personrelaterte plikter og følger en politikk som karakteriseres av ærlighet og ansvar i alle kontakter med ansatte, kunder og andre interessenter samt det globale miljøet.