KVALITEN GJELDER IKKE BARE PRODUKTENE – DEN GJELDER ALT

 

 

 

               

Kontiotuote Oy har oppnådd sertifisering for å oppfylle kravene for CE-merking på sine tømmerhus. Sertifiseringen er kun blitt tildelt et fåtall produsenter som oppfyller de høyeste kravene.

Kvalitetssertifiseringen viser at tømmerbygningene som produseres av Kontio oppfyller kravene som er spesifisert av EU-landene i ETA-(europeisk teknisk godkjenning)beslutningen ETA-05/0119.

 

              

 

CE-kvalitetssertifiseringen ble tildelt Kontio på grunnlag av analyse og forskning som ble gjennomført av et utenforstående, uavhengig kvalitetsinstitutt - Inspecta.

Kontiotuote Oy er også blitt tildelt den Sterkeste i Finland -sertifikat. Sertifikatet er et tegn på at bedriften er en pålitelig samarbeidspartner - Nå og i framtiden.

 

"HT Quality Mark Certificate" for massivt tømmer og lim-/lamelltømmer

"J Quality Mark Certificate" for fingerskjøtt bygningstømmer

"NR Quality Mark Certificate" for spikerboksstrukturer

"SFS-Certification" kontrollerer regelmessig overensstemmelsen med de operasjonelle og produktspesifikke kravene til produksjonen. Miljødepartementet har godkjent "SFS-Certification" som kontrollorgan i henhold til Finlands byggeforskriftsamling.