KONTIO TØMMERHUS – ET ENERGIEFFEKTIVT HJEM

 

  

  

  

Kontiohus for ekstreme arktiske forhold

Kontios tømmerhus kommer fra det arktiske klimaet rundt polarsirkelen. Husene er utstyrt med avanserte tekniske løsninger for å tilpasses ekstreme forhold. Og det viktigste – i Kontios hjem råder varme og bokomfort.

Alla Kontios tømmerhus er bygget med omsorg for å oppfylle dagens strenge krav til energieffektivitet.

 

Lavenergibygging

Et lavt energiforbruk i en bygning er avhengig av flere omstendigheter. Med riktig valg av konstruksjon når det gjelder tømmertype, lafteknuter, tetningsteknikk, vindusglass, ventilasjon og varmegjenvinning i tillegg til ekstra isolering, kan kravene til lavenergibygging oppfylles.

Veggens varmeisoleringsevne, dvs. dens U-verdi, kan forbedres med ekstra isolering. Isoleringen kan monteres enten på veggens inn- eller utside og kles med forskjellige overflatematerialer for å skape interiører og eksteriører med forskjellig utseende.

Kontio SmartLog™ er vår nyeste innovasjon. Dette ´smarte tømmeret´ er den optimale løsningen for lavenergihus og spesielt for individuelt tegnede og moderne hjem.

  

Innovativ tømmertetning garanterer et varmt hus

Et Kontio tømmerhus er en garanti for førsteklasses energieffektivitet og deilig varme. Kontio bruker førsteklasses råvarer og har utviklet unike tømmerprofiler som sammen med teknikken med doble tetninger sikrer at ditt hjem blir lufttett.

Dobbeltetningen er utviklet spesielt for rektangulært tømmer. Tetningen løper uten skjøter fra den ene enden av stokken til den andre og brukes sammen med en tilskåret knutisolering for å garantere fullstendig lufttetthet. Rundtømmer har egne spesielle løsninger for lufttett isolering som passer til profilene.

Spesielle detaljer og tetninger er utviklet også for Kontios vinduer og konstruksjonsskjøter.

  

Energisparing med overlegen lufttetthet

Den overlegne lufttettheten i Kontios tømmerhus er summen av mange faktorer. Dette inkluderer avanserte tømmer- og tetningssystemer samt elementer som for eksempel vinduer og konstruksjoner inkludert detaljer og skjøter utviklet av Kontios ingeniører. Lufttette konstruksjoner forbedrer bokomforten samtidig som de senker kostnadene på grunn av redusert energiforbruk.

Lufttettheten i Kontios tømmerhus er målt i tester som omfatter hele hus. Lufttetthetsverdiene N50 ligger klart under 1,0 1/h, hvilket er utmerkede resultater.