EN SIKKER OG GOD INVESTERING

 

 

  

Kontio kan massivt tre

Kontio står for den beste ekspertise og høyteknologi innen bygging med massivt tre. Hvert eneste Kontiohus er et resultat av vår tekniske ekspertise i kombinasjon med førsteklasses bygningsdeler. Kontio har over 50 ingeniører som arbeider for at hvert eneste hus skal ha en generelt høy kvalitet og sikkerhet.

CE-merket, en kontinuerlig produktutvikling og kvalitetskontroll gjennom hele prosessen garanterer at du gjør en klok investering i din og din families trivsel og samtidig i det globale miljøet. Kontios tømmerhus er en investering i framtiden, fordi de holder fra generasjon til generasjon.

 

Testet for et sikkert og sunt bomiljø

Kontios tømmerhus produseres i henhold til kravene i Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA-05/0119). Dette sammen med vårt kvalitetssystem gjør det mulig for våre kunder å få CE-merkede Kontiohus. ETA setter krav til produktsikkerhet som fuktbestandighet, bæreevne og brannmotstand.

Kontios tømmerhus er kjente for å tåle ekstreme værforhold over hele verden, men også jordskjelv, store snømengder og tyfoner. Ved å velge Kontio er du på den sikre siden i alle situasjoner.

 

Fuktsikre Kontiohus for lang holdbarhet

Konstruksjonene i Kontios hus er sikre mot vann og fukt. Dette er viktig for et sunt bomiljø og for et hus med lang levetid. Våre konstruksjoner er utviklet gjennom forskning og utvikling under lang tid hvor vi har utnyttet den beste ekspertise. Fuktsikkerheten i Kontios konstruksjoner er sertifisert i vår Europeiske Tekniske godkjenning.

Kontio Arctic Pine™ er takket være den høye andelen kjerneved nøkkelen til en unik fuktbestandighet og holdbarhet. Kjerneved er ekstremt motstandsdyktig mot vanngjennomtrengning og vekst av skadelige mikroorganismer som mugg. Dette blir en stadig viktigere egenskap i framtiden med mer nedbør som følge av den globale oppvarmingen og klimaendringene.

 

Teknisk know how for jordskjelvsikre hus

Kontios tømmerhus tåler seismisk belastning og både horisontale og vertikale bevegelser takket være sin tette struktur og sine elastiske skjøter. Konstruksjonen tåler svært godt deformasjoner og gir dermed maksimal holdbarhet. Kontios ingeniører har den ekspertise som kreves for planlegging av de krevende konstruksjonene som er nødvendige i seismiske områder. Tømmerhus fra Kontio har klart seg uskadede i alvorlige jordskjelv som for eksempel i L´Aquila i Italia i 2009.

 

Kontios tømmerhus er brannsikre

Selv om tømmer er et brennbart materiale, så har det i en tømmerkonstruksjon god brannmotstand, og anses derfor å være et brannresistent og brannsikkert materiale.

Tømmerets gode brannmotstand skyldes treets egenskaper: fuktigheten beskytter mot antenning og en brent treoverflate forhindrer effektivt at ilden sprer seg. Forkullingen danner et isolerende lag og bevarer treet uskadd på innsiden. Hvis det skulle oppstå brann, bevarer den massive trekonstruksjonen sin bæreevne i lang tid.

Kontios tømmerkonstruksjoner er testet mot brann og har en høy brannmotstandsklasse. Klassifiseringen av bygningers brannmotstand baserer seg på internasjonale testmetoder og regler i samsvar med europeiske standarder.