KONTIO TØMMERHUS – ET MILJØVENNLIG VALG

 

  

Tre er det eneste fornybare bygningsmaterialet

Tre er et unikt 100 % fornybart bygningsmateriale. Ved å bruke tre i stedet for ikke fornybare materialer reduserer vi miljøpåvirkningen og karbonfotavtrykket betraktelig. Tre består av vann og kull. Når treet vokser binder det cirka 800 kilo karbondioksid (CO2) per kubikkmeter tre, omformer det til karbohydrater og frigjør samtidig oksygen i luften.

Karbondioksiden er permanent lagret i materialet under hele livssyklusen til en trebygning. Samtidig binder den nye generasjonen voksende furuer karbondioksid fra atmosfæren. Tømmerhus kan sees på som et karbonlager og er en positiv økologisk manifestasjon i kampen mot klimaendringene. Et godt vedlikeholdt tømmerhus kan holde i århundreder og når det har nådd slutten av sitt lange liv kan treet fortsatt gjenbrukes.

 

Tømmer kun fra bærekraftig skogbruk

Skogbruket er viktig for oss, ikke bare ut fra et miljømessig synspunkt, men også fordi skogen er en levende virkelighet for oss finner og vi tar gjerne ansvar for våre naturressurser. Å bygge et Kontio tømmerhus fremmer bærekraftig skogbruk, fordi Kontio kun kjøper tre fra PEFC-sertifiserte skoger i overensstemmelse med sporbarhetssertifiseringen COC (Chain of custody) for å garantere råvarens opprinnelse. PEFC-rådet (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) er en uavhengig, ideell organisasjon, som har fastsatt kriteriene basert på internasjonalt godkjente krav.

I Finland overskrider den årlige tilveksten av trevirke klart avvirkningen. Det er fornuftig å bruke tømmer i husbygging av flere årsaker. Når skog plantes skapes nye voksende skoger som binder mer karbondioksid enn eldre skoger. Ved å pleie våre skoger og bruke tre kan vi sammen takle klimaendringene og for vår del oppfylle forpliktelsene i Kyoto-avtalen.

 

Miljøvennlig lavenergiprodukt

Kontios tømmerhus er lavenergiprodukter. Bearbeiding av tre krever bare en brøkdel av den energi som kreves med andre bygningsmaterialer, som f.eks. stål, betong, plast og aluminium. Fabrikken ligger dessuten nær råvarekildene, midt i skogene, hvilket minimerer behovet for transport. Energiforbruket forblir også minimalt under byggingen, da bare enkle verktøy behøves.

Vi utvikler kontinuerlig våre prosesser for å gjøre dem mer miljøeffektive på alle nivåer. Biprodukter som bark, sagspon og avfall gjenvinnes 100 prosent eller brukes i bioenergiproduksjon.

 

Framtiden til vårt globale miljø er en sak for oss alle

Trehusbygging blir stadig mer populært og støttes også av mange regjeringer. Tiden er inne til å innse verdien av fornybare materialer. Ved å øke bruken av tre som bygningsmateriale kan vi spare ikke fornybare naturressurser for framtiden, og spesielt der hvor det ikke finnes noen alternative materialer.

Kontio står for både kunnskapen om og den mest moderne produksjonskapasiteten innen trehusbygging i dag. Du kan støtte en bærekraftig utvikling og et bærekraftig bomiljø ved å foreta det mest økologiske valget - et Kontio tømmerhus.